Niet-lineariteit

Nonlineariteit is het gedrag van een schakeling, met name een versterker, waarbij de sterkte van het uitgangssignaal niet rechtevenredig varieert met de sterkte van het ingangssignaal. In een niet-lineair apparaat hangt de output-tegen-input-amplitudeverhouding (ook wel de versterking genoemd) af van de sterkte van het ingangssignaal.

In een versterker die niet-lineariteit vertoont, verschijnt de output-tegen-input-signaalamplitudegrafiek als een gebogen lijn over een deel of het gehele bereik van de input-amplitude. Twee voorbeelden zijn hieronder weergegeven. De versterker met de rode curve heeft een versterking die toeneemt naarmate de sterkte van het ingangssignaal toeneemt; de versterker met de blauwe curve heeft een versterking die afneemt naarmate de sterkte van het ingangssignaal toeneemt.

 

Illustratie van niet-lineariteit (2568 bytes)

Nonlineariteit kan worden getolereerd in apparaten en systemen die gebruik maken van digitale modulatie, en ook in draadloze zenders met frequentiemodulatie (FM). Deze signalen zijn ofwel full-on of full-off; de amplitudegolfvormen zijn niet analoog, zodat analoge vervorming niet kan optreden. In analoge apparaten en systemen is lineariteit echter belangrijk. Niet-lineaire schakelingen veroorzaken over het algemeen vervorming in toepassingen zoals amplitudemodulatie (AM) draadloze transmissies en hifi-audio.