NewsML

Op basis van de Extensible Markup Language (XML) is NewsML een standaardmanier om inhoud met nieuwsinformatie te beschrijven, zodat deze op grote schaal kan worden verspreid en hergebruikt op websites en andere media. Door NewsML te gebruiken, kan een nieuwsredacteur bijvoorbeeld verschillende vormen van inhoud (foto's, tekst, video) van verschillende websites zoeken, vinden en downloaden en deze vervolgens gemakkelijk combineren voor presentatie op de nieuwssite. NewsML en soortgelijke op XML gebaseerde standaarden, zoals Extensible Public Relations Language (XPRL) en Extensible Business Reporting Language (XBRL), zijn ontworpen om het formatteren en presenteren van informatie met betrekking tot hun specifieke bedrijfssectoren te vergemakkelijken.

Omdat NewsML, XBRL en XPRL allemaal op XML zijn gebaseerd en andere XML-standaarden, zoals XML Schema Definition (XSD), ondersteunen, maken zij de onderlinge uitwisseling van gegevens mogelijk. Nieuwsinhoud kan bijvoorbeeld vaak overlappen met bedrijfs- of public relations-inhoud. Omdat elk van de talen voldoet aan de door W3C opgestelde XML-gerelateerde specificaties, wordt het voor uitgevers van elk van de drie soorten inhoud mogelijk om ook toegang te krijgen tot de andere twee soorten.

Het idee voor NewsML ontstond in 1999 bij Reuters, de wereldwijde nieuwsorganisatie. Reuters werkte samen met WAVO, een ontwikkelaar van nieuwsgerelateerde softwareprogramma's, om een NewsML Toolkit te maken. De toolkit is een interface waarmee ontwikkelaars die misschien geen XML-expertise hebben, op Java gebaseerde verwerking voor NewsML-inhoud kunnen gebruiken.