Neutrino

Een neutrino is een subatomair deeltje zonder elektrische lading . Neutrino's zijn gekend voor hun capaciteit om zich over aanzienlijke afstanden door vaste kwestie bijna onaangetast voort te planten. Neutrino's werden oorspronkelijk verondersteld om geen massa te hebben. Tegenwoordig wordt aangenomen dat zij wel massa hebben, maar deze is uiterst klein, slechts een fractie van de massa van een proton.

Drie soorten neutrino's, flavors genoemd, zijn thans bekend. Eén type is verwant aan het elektron. Een ander type is verwant aan een deeltje, het muon. Het derde type is gerelateerd aan een deeltje dat tau wordt genoemd. Het belangrijkste verschil tussen neutrino's en hun "verwanten" is het feit dat neutrino's elektrisch neutraal zijn, terwijl het elektron, het muon en de tau elektrisch geladen zijn.

Neutrino's worden in grote aantallen uitgezonden door sterren, waaronder de zon. Ze zijn belangrijk voor astronomen en kosmologen, omdat hun gedrag aanwijzingen geeft over de evolutie van sterren en melkwegstelsels. Neutrino's kunnen inzicht geven in hoe het heelal is ontstaan, hoe groot het is, en wat er uiteindelijk mee zal gebeuren.

Neutrino's zijn moeilijk te detecteren, omdat ze niet gemakkelijk reageren met andere vormen van materie. Maar met behulp van speciale apparatuur in diepe ondergrondse laboratoria, waar geen andere kosmische deeltjes kunnen doordringen, hebben wetenschappers neutrino's gedetecteerd en enkele van hun eigenschappen ontdekt.