Net bias

Net bias is discriminatie op het gebied van prijs, kwaliteit van de inhoud, betrouwbaarheid van de verbinding en snelheid die internet service providers (ISP) op basis van willekeurige voorwaarden aan gebruikers kunnen opleggen. De term kan ook worden gebruikt wanneer een ISP een bepaalde inhoud of dienstverlener bevoordeelt ten opzichte van een andere. Een ISP maakt gebruik van net bias wanneer de netwerkvoorwaarden kunstmatig worden gecreëerd door verkeer te blokkeren of te discrimineren tussen de gelaagde serviceniveaus van gebruikers.

Net bias is een door professor Rob Frieden in het leven geroepen algemene term voor de discriminerende behandeling van klanten en gegevens ten gunste van een ISP of de aan hem gelieerde ondernemingen. Het concept wordt beschouwd als een tegengesteld principe van netneutraliteit, de overtuiging dat datapakketjes op het internet onpartijdig moeten worden verplaatst, zonder te letten op inhoud, bestemming of bron.

ISP's kunnen zich bezighouden met praktijken die de netneutraliteit ondermijnen vanwege hun positie als netwerkbeheerder tussen gebruikers en internettoegang. Vooruitgang in netwerkverkeer en beheer van kwaliteit van dienstverlening (QoS) behoren tot de factoren die het vermogen tot discriminatie hebben vergroot.

Netdiscriminatie gaat vaak gepaard met het gebruik van praktijken voor het beheer van netwerkverkeer die door tegenstanders worden beschouwd als concurrentiebeperkend, strijdig met de privacybelangen van gebruikers en een belemmering van het recht op vrije meningsuiting. Dergelijke praktijken omvatten verbindingen met een datameter, gelaagde diensten, data throttling, het laten vallen van pakketten en het blokkeren van verbindingen of poorten.

In sommige gevallen kunnen voorbeelden van netneutraliteit gerechtvaardigd zijn om politieke of economische redenen en worden zij niet geacht in strijd te zijn met de geest van netneutraliteit. In het geval van gelaagde diensten wordt het bijvoorbeeld als een normale handelspraktijk beschouwd dat klanten die meer betalen, snellere verbindingen krijgen. In de Verenigde Staten onderzoekt de Federal Communications Commission (FCC) gevallen van netneutraliteit. Maar terwijl de beweging voor netneutraliteit onder de regering-Obama aan kracht won, zal deze onder de nieuwe regering-Trump waarschijnlijk worden teruggedraaid.