National Technical Research Organisation (NTRO)

De National Technical Research Organisation (NTRO) is een Indiase technische inlichtingendienst. Sinds de oprichting in 2004 is het agentschap vaak het onderwerp geweest van nationale controverse.

De NTRO fungeert als de belangrijkste adviseur over veiligheidskwesties voor de premier en de ministerraad van de Unie van India. Het verstrekt ook technische inlichtingen aan andere Indiase agentschappen. 

De activiteiten van het NTRO omvatten satelliet- en terrestrische observatie. Het kan echter niet wettelijk toezicht houden op internet- of andere communicatie; negen andere agentschappen zijn hiertoe gemachtigd. NTRO is ook belast met de ontwikkeling van technologie die relevant is voor de Indiase nationale veiligheid en inlichtingendiensten. Deze technologieën omvatten cryptologie, cyberveiligheid en gegevensbeheer.