National Nanotechnology Initiative (NNI)

Het National Nanotechnology Initiative (NNI) is een door de Amerikaanse regering gefinancierd en door de National Science and Technology Council (NSTC) beheerd programma voor onderzoek en ontwikkeling (O & O). Het NNI draagt bij in de financiering van universitaire en overheidsopleidingen en O & O-programma's, en bevordert partnerschappen en communicatie tussen bedrijven, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen.

De inspanningen van het NNI hebben de afgelopen jaren verscheidene belangrijke resultaten opgeleverd. Voorbeelden zijn quantum dot s voor dynamische angiografie in levende muizen, nanodeeltjes voor het verbeteren van de werking van geneesmiddelen tegen kanker, elektromechanische sensoren op nanoschaal voor de detectie van gevaarlijke chemische stoffen, ijzeren nanodeeltjes die bepaalde verontreinigende stoffen uit grondwater kunnen verwijderen, energetische materialen voor gebruik als drijfgas, en gegevensopslagapparatuur met ultrahoge dichtheid.