National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is een federaal agentschap van de regering van de Verenigde Staten dat belast is met de handhaving van de veiligheidsnormen in de autoproductie en het wegvervoerssysteem. Het is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Vervoer.

De missie van de NHTSA is het terugdringen van het aantal gewonden en doden als gevolg van auto-ongelukken, alsmede de daaruit voortvloeiende kosten. De NHTSA werd opgericht door de Amerikaanse regering om tegemoet te komen aan de toenemende bezorgdheid van het publiek over de veiligheid van auto's vanaf de jaren 1940 tot de oprichting in 1966. De oprichting van het agentschap was noodzakelijk geworden door de publieke kennis van nalatige ontwerpen in auto's. Na de oprichting van de NHTSA onder stichtend President Lyndon Johnson, kreeg het de eerste publieke erkenning voor verbeteringen in de veiligheid.

Om ervoor te zorgen dat het publiek over veiligheidskwesties wordt geïnformeerd, voert de NHTSA onderzoek uit naar de oorzaken van ongevallen, verspreidt zij berichten over de veiligheid van het publiek via diverse mediakanalen en voert zij educatieve campagnes. Aangezien de veiligheid en de zuinigheid van het wegvervoer afhangen van de kwaliteit van de voertuigen, onderzoekt de NHTSA ook defecten aan auto's en de naleving van de productiewetgeving. De NHTSA voert ook onafhankelijke crashtests uit met auto's die ze aankoopt bij dealers. Deze tests controleren de veiligheid bij botsingen vanuit talrijke invalshoeken, wat resulteert in het bekende 5-sterrensysteem.