National file tracking system (NFTS)

Het national file tracking system (NFTS) is een gecentraliseerde database voor het volgen van de verplaatsing van immigratiedossiers. 

NFTS, dat een webcomponent heeft, wordt gebruikt door de United States Citizen and Imigration Services (USCIS), Customs and Border Protection (CBP), Immigration and Customs Enforcement (ICE) en het Department of State. Met de webinterface voor NFTS kunnen dossieraanvragen en statuswijzigingen binnen enkele minuten worden bijgewerkt, waardoor systeemgebruikers bijna realtime informatie krijgen over de locatie en status van papieren dossiermappen.  NFTS volgt momenteel bijna 115 miljoen immigrantendossiers en ondersteunt meer dan 17.000 gelijktijdige gebruikers. 

Het nationale dossiervolgsysteem (NFTS) is ontwikkeld om informatie over de locatie van vreemdelingendossiers (A-File) beter bij te houden. Elke persoon die in de Verenigde Staten een aanvraag voor immigratie-uitkeringen indient, krijgt een identificatiecode die bestaat uit negen cijfers en de letter A.  Dit A-dossier kan één pagina tot honderden pagina's aan documenten bevatten, zoals uitkeringsaanvragen en -verzoeken, ondersteunende documenten, foto's, kennisgevingen, memoranda van onderzoek, verslagen van procedures voor administratieve herzieningscommissies en informatie van derden met betrekking tot wetsovertredingen. 

Het ontbreken van A-dossiers kan op verschillende manieren van invloed zijn op het proces van het beoordelen van aanvragen. Wanneer een A-dossier bijvoorbeeld niet beschikbaar is op de plaats die is aangegeven in het geautomatiseerde dossiervolgsysteem, wordt extra tijd besteed aan het zoeken naar het dossier, waardoor de afhandeling van de aanvraag wordt vertraagd. Bovendien kan het ontbreken van A-dossiers het vermogen van het USCIS om fraude met immigratie-uitkeringen op te sporen, belemmeren en het vermogen van het Department of Homeland Security om maatregelen uit te voeren, beperken.

Er zijn plannen om alle A-list documentatie van papieren dossiers naar elektronische dossiers over te brengen.

Meer informatie:

Het National File Tracking System (NFTS) maakt deel uit van het Federal IT Investment Dashboard.

De Chief Information Officer van het Department of Homeland Security heeft op 30 april 2010 een uitgebreide evaluatie van het National File Tracking System (NFTS) van het USCIS uitgevoerd.