National Data Warehouse of Official Statistics

Het National Data Warehouse of Official Statistics (NDWOS) is een centrale opslagplaats voor de statistische gegevens die worden verzameld door de centrale ministeries, deelstaatregeringen en union territories van India. Door anderszins ongelijksoortige gegevensverzamelingen te integreren, stelt het nationale data warehouse onderzoekers en beleidsmakers in staat historische gegevensverzamelingen op dezelfde manier te bekijken en gegevens over verschillende groepen te extraheren. 

Het Rekencentrum van het Ministerie van Statistiek en Programma-implementatie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens van de verschillende Indiase overheidsorganisaties en voor de opslag ervan in het data warehouse. Geregistreerde gebruikers hebben via internet toegang tot het nationale datawarehouse voor officiële statistieken. Er zijn twee toegangsniveaus. Op niveau 1 hebben gebruikers vrije toegang tot alle metadata, rapporten en voorgeformatteerde tabellen. Op niveau 2 kunnen gebruikers dynamische tabellen en gegevenskubussen genereren.

In 1999 heeft de Indiase regering opdracht gegeven tot de oprichting van het National Data Warehouse, waarin alle statistische gegevens van het land worden opgeslagen. De databases in het data warehouse zijn onder meer de Household Consumer Expenditure, Employment and Unemployment, Annual Survey of Industries, Economic Census en Survey on Disability. Tot 1999 was er geen centrale opslagplaats en was de verzameling, verwerking, productie, verspreiding en archivering van gegevens gedecentraliseerd binnen elke organisatie. De decentralisatie bemoeilijkte niet alleen de analyse van de gegevens, maar maakte het ook moeilijk gemeenschappelijke normen vast te stellen voor metadata, gegevensopmaak en beleid inzake de toegang tot gegevens. Het National Data Warehouse tracht deze problemen op te lossen door normen te bevorderen voor de integratie van nieuwe databases in het data warehouse.

Zie ook:business intelligence, relationeel databasebeheersysteem, gedistribueerde database