Nanogenerator

Een nanogenerator is een apparaat op nanoschaal (uiterst klein) dat in staat is elektrische stroom, elektromagnetische velden of straling van subatomaire deeltjes op te wekken. Er zijn verschillende prototypes ontwikkeld die veelbelovend zijn voor gebruik op verschillende gebieden van de nanotechnologie

Onderzoekers aan het Georgia Institute of Technology werken aan een prototype van een nanogenerator die microscopische draden gebruikt om elektriciteit op te wekken wanneer deze trillen. De stroompjes ontstaan in zink-oxide nanodraadjes als gevolg van het piëzo-elektrisch effect, dat vergelijkbaar is met het verschijnsel dat kwartskristallen minuscule stroompjes doet produceren wanneer ze aan mechanische spanning worden blootgesteld. Het ontwerp bevindt zich in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Ingenieurs hopen dat er in 2010 of 2011 een werkende elektrische nanogenerator beschikbaar zal zijn.

Een moleculaire nanogenerator, ontwikkeld door het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, zorgt ervoor dat actiniumatomen zeer snelle alfadeeltjes (heliumkernen) vrijgeven die kwaadaardige tumorcellen kunnen doden. Dit type apparaat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de medische wetenschap, met name voor de radiologie.