Named account

Een named account is een bedrijf dat wordt geïdentificeerd als een waardevolle prospect of klant en toegewezen aan een individuele marketing- of verkoopvertegenwoordiger voor gerichte inspanningen. Deze praktijk is een integraal onderdeel van account-based marketing (ABM), een business-to-business (B2B) strategie die is ontworpen om bijzonder gewenste bedrijven te identificeren en te benaderen voor de ontwikkeling van  gepersonaliseerde marketingrelaties. Accounts op naam worden ook vaak gebruikt in combinatie met leadgeneratie.

Elke marketing- of verkoopvertegenwoordiger binnen de organisatie heeft doorgaans een lijst met de aan hem toegewezen accounts op naam en elk account omvat meerdere contactpersonen binnen het doelbedrijf. De rekening dient ook om de contacten binnen een bedrijf te groeperen zodat zij deel van gecoördineerde inspanningen uitmaken. Door middel van onderzoek en communicatie met de contacten, kan de vertegenwoordiger een marketing aanpak die is afgestemd op de behoeften van het bedrijf en voorkeuren te ontwikkelen.

In wezen, naam accounts maken het mogelijk de oprichting van marketing campagnes ontworpen voor het doelbedrijf. Omdat er maar één vertegenwoordiger voor de account wordt aangewezen, voorkomt deze aanpak dubbele inspanningen en is het onmogelijk dat meerdere vertegenwoordigers onbedoeld langs elkaar heen werken. Omdat de toewijzing duidelijk is, is bovendien de verantwoordingsplicht ingebouwd. Het is eenvoudig om het succes van de inspanningen van een vertegenwoordiger te volgen en hen dienovereenkomstig te belonen.

Genoemde account