Multiple Document Interface (MDI)

MDI (Multiple Document Interface) is een Microsoft Windows programmeerinterface voor het maken van een toepassing die gebruikers in staat stelt met meerdere documenten tegelijk te werken. Elk document bevindt zich in een aparte ruimte met zijn eigen besturingselementen voor scrollen. De gebruiker kan verschillende documenten bekijken en ermee werken, zoals een spreadsheet, een tekstdocument of een tekenruimte, door eenvoudig de cursor van de ene ruimte naar de andere te verplaatsen.

Een MDI-toepassing lijkt op de Windows desktop interface, omdat beide meerdere weergaveruimten bevatten. De MDI-viewing spaces zijn echter beperkt tot het venster of client area van de toepassing. Binnen het client-gebied wordt elk document weergegeven in een afzonderlijk child window . MDI-toepassingen kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om aan een document te werken terwijl naar een ander document wordt verwezen, om verschillende presentaties van dezelfde informatie te bekijken, om meerdere websites tegelijk te bekijken, en voor elke taak waarvoor meerdere referentiepunten en werkruimten tegelijk nodig zijn.