Multi-carrier modulation (MCM)

Multi-carrier modulation (MCM) is een methode om gegevens over te brengen door deze in verschillende componenten op te splitsen en elk van deze componenten over afzonderlijke draaggolfsignalen te verzenden. De afzonderlijke draaggolven hebben een smalle bandbreedte, maar het samengestelde signaal kan een brede bandbreedte hebben.

De voordelen van MCM zijn onder meer relatieve immuniteit voor fading veroorzaakt door transmissie over meer dan één pad tegelijk (multipath fading), minder gevoeligheid dan single-carrier systemen voor interferentie veroorzaakt door impulsruis, en verbeterde immuniteit voor inter-symboolinterferentie. Beperkingen zijn onder meer de moeilijkheid om de draaggolven te synchroniseren onder marginale omstandigheden, en een relatief strenge eis dat de versterking lineair moet zijn.

MCM werd voor het eerst gebruikt in analoge militaire communicatie in de jaren 1950. Recentelijk heeft MCM de aandacht getrokken als een middel om de bandbreedte van digitale communicatie over media met fysieke beperkingen te vergroten. Het systeem wordt gebruikt in sommige audio-omroepdiensten. De technologie leent zich voor digitale televisie en wordt gebruikt als methode om hoge datasnelheden te bereiken in asymmetrische digitale abonneelijn-systemen (ADSL). MCM wordt ook gebruikt in draadloze lokale netwerken ( WLAN s).

Zie ook orthogonale frequentie-verdelingsmultiplexing ( OFDM ), frequentie-verdelingsmultiplexing ( FDM ), en tijd-verdelingsmultiplexing ( TDM ).