Muda, Mura en Muri

Muda, mura en muri zijn drie soorten verspillende handelingen die een negatieve invloed hebben op de workflow, de productiviteit en uiteindelijk op de klanttevredenheid. De termen zijn Japans en spelen een belangrijke rol in de Toyota Way, een managementfilosofie ontwikkeld door Taiichi Ohno voor het maken van auto's op bestelling na de Tweede Wereldoorlog. De labels muda, mura en muri worden ook gebruikt in lean development, een Agile software methodologie geïnspireerd door de Toyota Way.

Muda, mura en muri geven richtlijnen voor wat te vermijden op het gebied van inefficiënte toewijzing van middelen. Het herkennen van de drie soorten inefficiëntie helpt om verspilling van tijd, materialen, product en menselijke inspanning te voorkomen.

Muda betekent verspilling. Werk dat geen waarde toevoegt wordt onderverdeeld in twee categorieën: werk dat noodzakelijk is maar door de klant niet wordt herkend als waarde toevoegend -- en werk dat gewoon niet noodzakelijk is.  Het tweede type Muda moet worden geïdentificeerd en geëlimineerd. Er zijn zeven verspillingen die in Muda worden herkend.

Mura betekent onregelmatigheid of een gebrek aan uniformiteit. Mura wordt gezien als de oorzaak van Muda. De onregelmatigheid in de productie kan resulteren in verloren product en verspilde tijd. Volgens zowel het Toyota Productie Systeem als lean production moet Mura worden vermeden door selectief capaciteit toe te voegen of anderszins de werklast in de productielijn te nivelleren.

Muri betekent overwerkt. Het overschrijden van een rationele werklast kan worden veroorzaakt door Mura of door overmatige verwijdering van Muda. Wanneer mensen of apparatuur overwerkt zijn, zijn ze vatbaarder voor falen. In het geval van overwerkte werknemers kan dit resulteren in verminderde productiviteit, ziekteverzuim en verloop.

Andere onderdelen van de Toyota Way zijn Kaizen en het Respect for People Principle.