MUD (Multi-User Dungeon)

Een MUD of Multi-User Dungeon is een inventief gestructureerde sociale ervaring op het Internet, beheerd door een computerprogramma en vaak met een losjes georganiseerde context of thema, zoals een oud kasteel met vele kamers of een periode in de nationale geschiedenis. Sommige MUDs zijn doorlopende avonturenspellen; andere hebben een educatief doel; en weer andere zijn gewoon sociaal. MUDs bestonden al vóór het World Wide Web, en waren toegankelijk via Telnet naar een computer die de MUD hostte. Tegenwoordig zijn veel MUDs toegankelijk via een website en sommige zijn misschien beter bekend als "3-D werelden."

MUD-deelnemers nemen een karakter of avatar aan wanneer zij zich bij een MUD aansluiten of inloggen. Gewoonlijk kun je je avatar aan de andere deelnemers beschrijven. Elke MUD heeft zijn eigen naam, speciaal karakter en sfeer, en set van regels. MUDs worden gerund door gevorderde deelnemers of programmeurs die wizards worden genoemd.

Hoewel veel MUDs nog steeds volledig op tekst gebaseerd zijn, gebruiken sommige nieuwe MUDs virtual reality settings en kun je de karakters zien. De nadruk ligt echter op de uitwisseling van tekst tussen deelnemers die op een bepaald tijdstip zijn ingelogd. Er zijn een aantal variaties op de MUD, waaronder MOO s, MUCKs, en MUSHes, elk geassocieerd met een serverprogramma met die naam en voornamelijk gevarieerd door de gebruikte programmeertaal en de geboden mogelijkheden.