Mtops (miljoen theoretische bewerkingen per seconde)

Mtops (miljoen theoretische bewerkingen per seconde) is een maatstaf voor computerprestaties die door de Amerikaanse overheid en samenwerkende landen wordt gebruikt om te bepalen of een computer naar het buitenland mag worden geƫxporteerd naar bepaalde landen die de computer voor de ontwikkeling van kernwapens zouden kunnen gebruiken. (Mtops wordt soms geschreven als "MTOPS" of "mtops.")

Begin november 1997 heeft het Amerikaanse Congres in de wet op de toewijzing van defensiemiddelen voor 1997 een amendement opgenomen dat inhoudt dat elke fabrikant van computers in het bereik van 2.000 tot 7.000 Mtops wordt onderworpen aan licentiebeperkingen voor de verkoop aan een groot aantal landen die niet hebben toegezegd te zullen stoppen met het ontwikkelen of testen van kernwapens. Hiertoe behoren China, Rusland en India. Computers in de klasse van 2.000 Mtops omvatten werkstations en binnenkort wellicht ook krachtige personal computers. De computerindustrie voerde aan dat computers in deze categorie reeds op grote schaal in het buitenland worden vervaardigd en verkocht, zelfs in een aantal landen op de lijst van landen waarvoor beperkingen gelden, en dat de wet het voor Amerikaanse computerfabrikanten moeilijk zou maken om met andere landen te concurreren. Hoewel de wet, die op 2 februari 1998 in werking is getreden, de verzending van computers in deze klassen naar de aangewezen "tier 3"-landen niet verbiedt, kan het aanvragen van toestemming voor verzending tot 90 dagen duren.

De berekening van Mtops houdt in dat het aantal bewerkingen wordt geteld dat door de computer in een seconde tijd kan worden uitgevoerd, op basis van een gespecificeerde formule. Het werkelijke aantal bewerkingen dat een computer in een bepaalde tijd uitvoert, hangt af van welke bewerkingen worden uitgevoerd (sommige bewerkingen duren langer dan andere of kunnen binnen dezelfde klokcyclus met andere bewerkingen worden uitgevoerd) en van de werkelijke cyclussnelheid.