Moleculaire fabricage

Moleculaire fabricage is een tak van de nanotechnologie die het gebruik van nanoschaal (uiterst klein) gereedschap en niet-biologische processen omvat om structuren, apparaten en systemen op moleculair niveau te bouwen. Nanoschaalobjecten hebben afmetingen in de orde van enkele nanometers (nm) of minder, waarbij 1 nm gelijk is aan een miljardste meter (10-9 m). Moleculaire fabricage is te onderscheiden van nanoschaaltechnologie, een andere belangrijke tak van de nanotechnologie waarbij gereedschappen met standaardafmetingen worden gebruikt om eenvoudige nanoschaalstructuren en -apparaten te vervaardigen.

Nanotechnologie heeft potentiële voordelen, zoals waterzuivering, sanitaire voorzieningen, landbouw, alternatieve energie (met name fotovoltaïsche energie), woning- en bedrijfsbouw, computerfabricage, communicatie en geneeskunde. Nanotechnologie brengt ook risico's met zich mee, waaronder economische ontwrichting, misbruik door mensen of organisaties met snode bedoelingen, de ontwikkeling van extreme overheidsregulering, controverses over moraliteit en schade aan het milieu.