Model-view-controller (MVC)

In object-georiënteerde programmeerontwikkeling is model-view-controller (MVC) de naam van een methodologie of ontwerppatroon voor het succesvol en efficiënt relateren van de gebruikersinterface aan onderliggende datamodellen. Het MVC patroon wordt veel gebruikt in programma ontwikkeling met programmeertalen zoals Java, Smalltalk, C, en C++.

Het MVC patroon is door veel ontwikkelaars aangeprezen als een nuttig patroon voor het hergebruik van object code en een patroon dat hen in staat stelt de tijd die het kost om applicaties met gebruikers interfaces te ontwikkelen aanzienlijk te verkorten.

Het model-view-controller patroon stelt drie hoofdcomponenten of objecten voor die bij de ontwikkeling van software moeten worden gebruikt:

  • Een Model , dat de onderliggende, logische structuur van gegevens in een softwareapplicatie en de daaraan gekoppelde high-level class weergeeft. Dit objectmodel bevat geen informatie over de gebruikersinterface.
  • Een Beeld , een verzameling klassen die de elementen in de gebruikersinterface voorstellen (alle dingen die de gebruiker op het scherm kan zien en waarop hij kan reageren, zoals knoppen, vensters, enzovoort)
  • Een Controller , die de klassen vertegenwoordigt die het model en het beeld verbinden, en die wordt gebruikt om te communiceren tussen de klassen in het model en het beeld.