Mobile application manager (MAM)

Een mobile application manager is een hulpmiddel dat door netwerkbeheerders wordt gebruikt om op afstand op smartphones en tablets geïnstalleerde softwareprogramma's te installeren, bij te werken, te verwijderen, te controleren en te monitoren. De term wordt ook gebruikt om de persoon te beschrijven wiens taak het beheren van mobiele apps is. 

In tegenstelling tot mobile device managers (MDM's), die zich richten op het activeren van apparaten, enrollment en provisioning, richten mobile application managers zich op het leveren van software, licenties, configuratie, onderhoud, het bijhouden van gebruik en het afdwingen van beleid.

Administrators gebruiken al lang tools voor systeembeheer - met name patchmanagers - om vergelijkbare taken uit te voeren op bedrijfsservers, desktops, en laptops. Mobiele applicaties brengen echter een nieuwe reeks uitdagingen met zich mee, die kunnen variëren afhankelijk van het type apparaat, het besturingssysteem en de eigenaar.

Zo maken veel smartphones en tablets nooit rechtstreeks verbinding met het LAN van de onderneming of melden ze zich aan bij een bedrijfsdomein. In plaats daarvan moeten managers van mobiele applicaties software beheren via mobiele breedband en/of Wi-Fi en daarbij rekening houden met factoren als netwerkbandbreedte en -kosten om applicaties up-to-date te houden zonder torenhoge rekeningen te krijgen of het zakelijk gebruik negatief te beïnvloeden.

Sommige mobiele apparaten - met name die met iOS en soms Android - ondersteunen geen door IT gestuurde server push software-installatie. In plaats daarvan moeten mobiele gebruikers publieke applicaties en updates "ophalen" bij geautoriseerde distributeurs, zoals de Apple AppStore en Google Play. Een bedrijfsmanagementteam voor mobiele applicaties kan werknemers catalogi van aanbevolen publieke apps presenteren of gebruikers vragen om vereiste publieke apps te installeren, terwijl gebruikers zelf beslissen of en wanneer ze software-installatie of -update toestaan.

Sommige mobiele applicaties van derden vereisen betaling of licenties op het verkooppunt om te kunnen worden gebruikt. Beheerders van mobiele applicaties kunnen deze activering vergemakkelijken - bijvoorbeeld door een licentiebestand mee te sturen met een Android-applicatie, of door een iOS-applicatie gebruikstoken toe te wijzen die zijn verkregen uit Apple's Volume Purchasing Program.

Privaat ontwikkelde mobiele applicaties kunnen een heel ander pad volgen, waarbij ze door beheerders van mobiele applicaties naar mobiele apparaten worden geduwd vanaf door de onderneming beheerde servers, vaak aangeduid als enterprise app stores. Sommige mobile application managers bieden aanvullende enterprise app store functionaliteit, en helpen ontwikkelaars met taken als het testen van software en versiebeheer.

Veel mobile application managers kunnen het type mobiel apparaat, eigendom, gebruiker en groep vergelijken met door IT gedefinieerde beleidsregels, en zo bepalen welke mobiele applicaties beschikbaar moeten worden gesteld wanneer een nieuw apparaat wordt geactiveerd (of gereset en vervolgens opnieuw wordt aangemeld). Vereiste privé-toepassingen kunnen over-the-air (OTA) naar het apparaat worden geduwd; vereiste openbare toepassingen kunnen meldingen (gebruikersprompts) activeren om de installatie binnen een voorgeschreven periode te voltooien of voordat het apparaat als volledig actief en compliant wordt beschouwd.

Naast de softwaredistributie kunnen mobiele applicatiebeheerders helpen bij het configureren van toepassingsinstellingen of het leveren van toepassingsprofielen en referenties die nodig zijn voor de werking en toegang tot toepassingsdiensten van de onderneming. Bijvoorbeeld, een mobiele applicatiebeheerder die een mobiele VPN of messaging client van derden implementeert, kan ook certificaten, logins of wachtwoorden installeren die nodig zijn voor verificatie door de onderneming.

De meeste mobiele applicatiebeheerders kunnen IT helpen te bepalen welke apparaten en gebruikers elk applicatiepakket en elke versie hebben geïnstalleerd. Dit soort informatie kan worden verkregen door middel van real-time query's en historische rapporten - waarmee IT bijvoorbeeld kan vaststellen welke apparaten moeten worden bijgewerkt of welke gebruikers nog geen aanwijzingen hebben opgevolgd om de vereiste programma's te installeren.

Sommige managers voor mobiele applicaties kunnen proactief toepassingsbeleid toepassen en afdwingen - vaak aangeduid als zwarte en witte lijsten voor applicaties. Een mobiele applicatiebeheerder kan bijvoorbeeld een beheerderswaarschuwing genereren, een gebruikersmelding of een mobiel apparaat in quarantaine plaatsen wanneer een gebruiker een riskante, op de zwarte lijst geplaatste openbare applicatie uit de Apple AppStore of Google Play installeert.

Mobiele applicatiebeheerders kunnen het gebruik van bedrijfsapplicaties monitoren - bijvoorbeeld door periodiek verbinding-, verkeers- of foutlogbestanden van mobiele applicaties op te halen. Mobiele applicatiebeheerders kunnen deze gegevens gebruiken voor het genereren van rapporten, waarschuwingen of ze beschikbaar stellen voor het oplossen van problemen bij de helpdesk.

Mobiele applicatiebeheerders spelen ook een cruciale rol bij het de-installeren van applicaties en het deactiveren van apparaten. Een mobile application manager kan bijvoorbeeld een applicatie tijdelijk uitschakelen door het provisioning profile te verwijderen. Hij kan een bedrijfsapplicatie permanent uitschakelen door een eerder geïnstalleerd applicatieprogramma te verwijderen - maar deze actie is mogelijk niet gewenst of zelfs toegestaan voor door gebruikers geïnstalleerde applicatieprogramma's, vooral op apparaten die eigendom zijn van werknemers. In sommige situaties kan de IT-afdeling er de voorkeur aan geven terug te vallen op mobile device management-commando's zoals remote wipe om alle applicaties, autorisatiegegevens en data van een verloren of gestolen apparaat te verwijderen.

Dit zijn slechts enkele van de taken die een mobile application manager IT kan helpen bij het uitvoeren op smartphones en tablets die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Merk op dat MAM zich altijd richt op het in- en uitschakelen van software. Dit kan echter het instellen van bepaalde apparaatparameters inhouden, en de precieze details hangen meestal af van het type mobiel apparaat en het OS. Als gevolg hiervan implementeren veel enterprise mobility management-producten zowel MAM- als MDM-functionaliteit, waardoor IT-beheerders beschikken over een goed gevulde gereedschapskist om te voldoen aan een brede set van remote beheer- en monitoringbehoeften.