Mobiele nummer privacy

Mobiele nummer privacy is de bescherming van  het nummer van de telefoongebruiker tegen ongewenste toegang. De bescherming van mobiele telefoonnummers is steeds belangrijker geworden naarmate smartphones en de systemen waarmee ze communiceren, zoals mobiele apps, zich hebben uitgebreid. Hoewel men zich steeds meer bewust wordt van de noodzaak van mobiele beveiliging, is de noodzaak om het nummer zelf te beveiligen nog niet adequaat aangepakt.

In tegenstelling tot vaste nummers, zijn mobiele telefoons meestal gekoppeld aan een enkel individu. Mobiele telefoonnummers worden in toenemende mate gebruikt als unieke identificatiemiddelen en gedeeld met een verscheidenheid aan websites, applicaties en instellingen, waarvan sommige ze ook kunnen delen met derden. Mobiele nummers worden door veel organisaties die ze verzamelen op dezelfde manier gebruikt als socialezekerheidsnummers. In tegenstelling tot het SSN zijn organisaties echter niet bij wet verplicht om mobiele nummers privé te houden. Bovendien kan een mobiel nummer veel meer informatie opleveren dan een sofinummer, omdat het verbonden is met zoveel databases en het apparaat zelf meestal bij de gebruiker is.