MIT OpenCourseWare (OCW)

OpenCourseWare (OCW) is een onderwijsinitiatief dat door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is ontwikkeld om het basisonderwijsmateriaal voor alle MIT-opleidingen gratis ter beschikking te stellen aan internetgebruikers over de hele wereld. OCW is vergeleken met de open source software beweging omdat cursusmateriaal op de OCW site "open en wereldwijd vrij beschikbaar zal zijn voor niet-commerciële doeleinden zoals onderzoek en onderwijs, en zo een buitengewone bron zal vormen, gratis, die anderen kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften". De president van het MIT, Charles M. Vest, verwacht dat binnen tien jaar de aantekeningen van colleges, cursusoverzichten, literatuurlijsten en opdrachten voor meer dan 2000 MIT-klassen vrij beschikbaar zullen zijn op de OCW-website.

President Vest heeft gezegd dat OCW weliswaar contra-intuïtief lijkt in een marktgestuurde wereld, maar dat het bijzonder geschikt is voor een onderzoeksuniversiteit als het MIT, waar ideeën snel van het laboratorium naar het klaslokaal gaan voordat er zelfs maar tijd is om ze in tekstboeken te publiceren. OCW wordt niet gezien als een substituut voor afstandsonderwijs dat inkomsten genereert (waarvoor interactie tussen docent en student nodig is), maar veeleer als een op het web gebaseerde hulpbron voor docenten en lerenden over de hele wereld. MIT verwacht dat OCW in eerste instantie tussen de 7,5 en 10 miljoen dollar per jaar zal kosten en is actief op zoek naar financieringspartners.

MIT staat bekend om zijn innovatie in samenwerkings- en afstandsonderwijs-projecten, waaronder lange-afstandsonderwijs en samenwerkingsprogramma's voor onderzoek met de National University  of Singapore en Cambridge University in Engeland. MIT-faculteitsleden zullen het intellectuele eigendom behouden van het meeste materiaal dat op de OCW-site wordt geplaatst, overeenkomstig het huidige beleid van MIT inzake het auteurschap van tekstboeken. MIT-faculteitsleden hebben de hoop uitgesproken dat OCW andere universiteiten zal aanmoedigen hun initiatief te volgen en zich bij hen aan te sluiten in deze "ongekende stap in het uitdagen van de privatisering van kennis".