Minimum marketable feature (MMF)

Een minimum marketable feature (MMF) is de kleinste set van functionaliteit in een product die moet worden geleverd voor een klant om enige waarde te herkennen. In deze context, is een eigenschap iets binnen het product dat individueel wordt waargenomen als hebbend waarde door de gebruiker. De term verkoopbaar betekent dat het kenmerk voor de gebruiker voldoende waarde heeft om hem ertoe aan te zetten het product te kopen. De waarde kan liggen in het genereren van inkomsten, differentiatie ten opzichte van de concurrentie, kostenbesparingen of verbeterde klantenbinding.

MMF's moeten in een bepaalde behoefte voorzien, een specifiek probleem oplossen en van hoge kwaliteit en bruikbaarheid zijn. Het MMF-concept kan worden toegepast op zowel externe producten die bestemd zijn voor verkoop buiten de organisatie als op interne producten die binnen het bedrijf worden gebruikt ter ondersteuning van de levering van producten en diensten. Het concept steunt op de overtuiging dat software die aan de klant wordt vrijgegeven een zeker voordeel moet bieden, ongeacht de frequentie van de releases. Elke nieuwe versie moet de klant in staat stellen iets te doen wat hij voorheen niet kon.

Het doel van MMF is om waarde te leveren aan klanten door zich te richten op de functies met de hoogste waarde, producten sneller te lanceren en de time-to-market te verkorten. Dit zal op zijn beurt de return on investment (ROI) van de organisatie verhogen.

Product discovery en de MMF

Het MMF-concept is een strategie die wordt gebruikt in agile marketing. Het identificeren van de MMF is een belangrijke stap in de productontdekkingstijdlijn. Product ontdekking is het proces dat bedrijven helpt vast te stellen dat ze producten maken die zowel bruikbaar als nuttig zijn. The product discovery process works through four important areas:

 • product strategy
 • product definition
 • visualization
 • presentation and feedback

Identifying the MMF is the final step in the product strategy. This process includes:

 1. defining the goal;
 2. creating a vision statement;
 3. addressing problems as opportunities for improvement;
 4. asking internal experts for help and advice and
 5. identifying the MMF.

Determining the MMF will enable a company to know that although their product may be incomplete and will not immediately unseat market leaders, it is marketable to a key portion of their customers because it resolves problems early adopters of the product may have had. Daarom kan het bedrijf bevestigen dat ze een product hebben gemaakt dat ze met succes kunnen uitbrengen en beginnen te verkopen aan klanten.

Het is belangrijk om te beseffen dat het minimum levensvatbare product (MVP), een ander sleutelbegrip in productontdekking, is wat een organisatie helpt de MMF te ontdekken. De MVP is de versie van een nieuw product die een team in staat stelt om zo veel mogelijk gevalideerde kennis over de klanten te verzamelen, terwijl het zo weinig mogelijk moeite, tijd en geld kost. Het MVP moet helpen de vraag te beantwoorden: Is dit het juiste product om te bouwen?

Het MVP is misschien niet eens een product -- het kan ook gewoon een prototype zijn. Het enige dat telt is dat het MVP helpt relevante informatie te verzamelen of belangrijke punten van zorg naar voren te brengen om de mogelijke levensvatbaarheid van de producthypothese te beoordelen. metrieken worden gebruikt om de belangstelling van klanten te volgen en te onthullen welke functies de meeste aandacht krijgen. Deze metrieken en feedback worden vervolgens gebruikt om de MMF te bepalen.

De metrieken worden vaak verzameld door het proces van gebruikersinterviews, het schrijven van persona's en het segmenteren van potentiële klanten. Als gebruikers vragen worden gesteld over wat ze willen, zoals welke functie ze op zichzelf zouden kopen, kunnen ontwikkelaars beginnen de productbacklog te verfijnen tot een meer specifieke verzameling verkoopbare functies.

Voordelen en risico's van de MMF

Een aantal voordelen van het vinden en gebruiken van MMF's zijn:

 • De MMF is een kleine, op zichzelf staande functie die bedrijven in staat stelt om het product snel te ontwikkelen en toch aanzienlijke waarde te leveren aan klanten.
 • Door zich te richten op één functie in plaats van een enorm product kan een bedrijf de release-to-market tijdlijn versnellen.
 • De MMF garandeert dat producten worden gebouwd en bijgewerkt met functies die daadwerkelijk nuttig en voordelig zijn voor gebruikers en niets extra's.
 • Het identificeren van MMF's is de beste manier om toekomstige releases te plannen. De MMF's kunnen worden geprioriteerd door bedrijven, waardoor organisaties geld kunnen verdienen door het vrijgeven van een versie van het product met een MMF, terwijl, op hetzelfde moment, te leren van de release en te werken aan volgende functies. Grotere features kunnen ook worden opgesplitst in kleinere user stories voor opleverings- en feedbackdoeleinden over meerdere iteraties bij gebruik van timeboxed

Een aantal risico's van het gebruik van het MMF concept zijn:

 • Soms zullen bedrijven opleveren wat zij denken dat een MMF is en dan alle vooruitgang stoppen. Ontwikkelaars proberen geen verdere wijzigingen aan het product aan te brengen ondanks de ontvangen feedback over aanvullende behoeften die met het product zouden kunnen worden aangepakt.
 • De MMF wordt vaak ten onrechte aangeduid als de MVP. Het primaire verschil tussen deze twee concepten is dat terwijl MVP zich richt op het leren van meer over het uiteindelijke product, MMF zich richt op het leveren van waarde aan klanten. De verwarring tussen MMF en MVP wordt pas schadelijk wanneer een bedrijf zich gaat richten op het leveren van een product zonder na te gaan of het op de juiste manier aan de behoeften van gebruikers zal voldoen.

Voorbeeld van een MMF

Een voorbeeld van het MMF-concept in actie is de release van een eerste project met enkele solide, kernfuncties, gevolgd door de geleidelijke release van extra functies in de loop van de tijd. Dit wordt vaak gezien bij updates van besturingssystemen voor mobiele telefoons (OS). Een smartphone zal onmiddellijk werken wanneer hij uit de doos wordt gehaald, maar de gebruiker zal incrementele updates ontvangen van de softwareleverancier die voortbouwen op het bestaande OS. Theoretisch zou elke update van het besturingssysteem de vorige versie moeten verbeteren en een nieuwe functie moeten toevoegen die de functionaliteit vergroot.

Dit is in het voordeel van bedrijven omdat zij de verspilling kunnen verminderen die het gevolg is van het ontwerpen en uitbrengen van een enorm product waarvan later blijkt dat de meeste functies nooit of zelden worden gebruikt.