Minimum levensvatbaar product (MVP)

Minimum viable product (MVP) is een concept voor het maken van een product dat de waargenomen behoeften van een klant vervult of een probleem adequaat genoeg oplost om er een duurzame business omheen te verwachten. Een MVP probeert de juiste balans te vinden in een product zodat het aan de verwachtingen voldoet zonder moeite te verspillen aan dingen waar klanten niet om geven.

Het proces voor het bouwen van een MVP is gecentreerd rond het begrijpen van de klanten en hun behoeften. Op basis van dat begrip moet het bedrijf ervoor zorgen dat het de processen heeft om het product te bouwen volgens de kwaliteitsperceptie van de consument. Deze perceptie omvat factoren zoals functies, ergonomie, ontwerp, esthetiek en betrouwbaarheid. Zodra men denkt de klant en de markt te begrijpen, kan een MVP worden ontwikkeld en vrijgegeven als onderdeel van het build measure and learn (BML) proces. Ten slotte kan het gevalideerde leren van metingen en feedback worden gebruikt om ontwerpen te verbeteren, zodat de inspanningen niet worden verspild.

Het doel van een MVP is het vinden van een balans tussen een vroeg uitbrengen, vaak uitbrengen-aanpak en, aan de andere kant, te veel energie steken in één product om de kansen ervan te maximaliseren. MVP's kunnen een rationelere aanpak zijn in situaties waarin time-to-market niet kritisch is en klantgegevens en interactie beschikbaar zijn.

MVP, BML en gevalideerd leren zijn allemaal concepten die worden gebruikt in "The Lean Startup" methode zoals gecreëerd door de ondernemer en mede-oprichter van IMVU, Eric Ries. De Lean Startup-aanpak streeft naar een proces dat vergelijkbaar is met wetenschappelijke methoden om succes in startende bedrijven te reguleren.