Millennials (Generatie Y)

Millennials, ook bekend als Generatie Y of de Netgeneratie, zijn het demografische cohort dat direct volgt op Generatie X.  Neil Howe en William Strauss, auteurs van het boek uit 1991 Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069,, worden vaak gecrediteerd als de bedenkers van de term. Howe en Strauss definiëren het Millennial-cohort als personen die zijn geboren tussen 1982 en 2004.

Karakteristieken van Millennials

Er is veel variatie tussen individuen binnen een generatiecohort. Niettemin beïnvloedt de specifieke omgeving van een generatie die individuen op manieren die waarneembaar zijn als brede tendensen. Millennials zijn opgevoed met de mantra "volg je dromen" en kregen te horen dat ze bijzonder waren, en hebben de neiging zelfverzekerd te zijn. Hoewel dit grotendeels een positieve eigenschap is, kan het zelfvertrouwen van de Millennial-generatie soms doorslaan in de sfeer van aanspraak en narcisme.

Ze worden vaak gezien als iets optimistischer over de toekomst van Amerika dan andere generaties - ondanks het feit dat zij de eerste generatie zijn sinds de Stille Generatie die naar verwachting economisch minder succesvol zal zijn dan hun ouders.

Een van de gerapporteerde gevolgen van het optimisme van Millennials is dat ze met onrealistische verwachtingen de volwassenheid ingaan, wat soms leidt tot desillusie. Veel vroege millennials volgden postsecundair onderwijs, maar kwamen in ongerelateerde sectoren terecht of hadden te weinig werk en wisselden vaker van baan dan vorige generaties. Hun verwachtingen zijn wellicht het gevolg van de zeer bemoedigende, betrokken en bijna altijd aanwezige groep ouders die bekend is geworden als helikopterouders.

Millennials op de werkplek

Een aantal aanpassingen op de werkplek is het gevolg van het feit dat werkgevers millennials tegemoet zijn gekomen. De BYOD-trend (bring-your-own device) is bijvoorbeeld in ieder geval gedeeltelijk een reactie op de bijna-verslaving van millennials aan mobiele apparaten. Voor millennials is tevredenheid op de werkplek belangrijker dan geldelijke compensatie en een goede balans tussen werk en privéleven wordt vaak als essentieel beschouwd. Ze zijn minder geneigd dan vorige generaties om een onaangename werkomgeving te accepteren en maken veel vaker gebruik van sociale netwerken om hun zorgen kenbaar te maken. Aan de andere kant zijn tevreden millennials vaak pleitbezorgers van de organisaties waarvoor ze werken, en zorgen ze voor eerlijke, gratis - en overtuigende - public relations (PR).

Opgegroeid met reclamebombardementen, neigen millennials ertoe sceptisch te zijn over promotiemateriaal van welke aard dan ook. Of het nu gaat om het kopen van producten en diensten of het overwegen van werk, Millennials zijn meer geneigd om te luisteren naar hun vrienden dan te worden beïnvloed door marketing of public relations materiaal. Deze eigenschap maakt zowel conventionele marketing als wervingspraktijken voor werknemers vaak ineffectief voor millennials.

Millennials en technologie

Millennials zijn opgegroeid met computers, het internet en de grafische gebruikersinterface (GUI). Deze vertrouwdheid maakt hen bedreven in het begrijpen van interfaces en visuele talen. Ze passen zich gemakkelijk aan nieuwe programma's, besturingssystemen en apparaten aan en voeren computergebaseerde taken sneller uit dan oudere generaties. Hoewel bewezen is dat multitasking meestal geen effectieve manier van werken is, zijn millennials misschien wel de werknemers die er het best mee overweg kunnen.

Millennials voelen zich over het algemeen prettig bij het idee van een openbaar internetleven. Privacy is in de ogen van millennials vooral een zorg van functionele instellingen die beperken wie hun online aandelen ziet. Dit comfort met sociale media betekent dat ze goed zijn in zelfpromotie en het bevorderen van connecties via online media. Maar deze aanpak leidt vaak tot een probleem wanneer ze zichzelf vergelijken met leeftijdsgenoten. Millennials zijn soms gefrustreerd omdat het gras groener lijkt aan de andere kant van het hek. Die indruk kan te wijten zijn aan de beeldbewerking van mensen, die de nadruk legt op hun goede eigenschappen en spannende onderdelen van hun leven. 

Ondanks dat millennials erg afhankelijk zijn van internet om te leren hoe ze dingen moeten doen, is het waarschijnlijk dat ze niet echt begrijpen hoe het internet werkt. Als hun computers of apparaten niet werken, hebben millennials vaak moeite met het oplossen van technische problemen. De technisch onderlegde leden van Generatie X hebben daarentegen meestal meer inzicht in programmeer- en hardwareproblemen omdat zij actief hebben deelgenomen aan de evolutie van het internet. 

Millennials en cultuur

De Millennials hebben volgens enquêtes het minste vertrouwen in de instellingen van Amerika. Omgekeerd tonen zij ook de hoogste steun voor politieke onafhankelijken en protesterende regeringen. Hoewel de Millennials minder vertrouwen hebben in religieuze instellingen, zijn tegelijkertijd ook de aantallen gestegen van degenen die absoluut vertrouwen hebben in het bestaan van een god. De boodschap van veel kerken botst met het millennial-ideaal van tolerantie voor verschillen in godsdienst, ras, geslacht en seksuele geaardheid. Millennials maken zich ook zorgen over sociale rechtvaardigheid en zullen geen instellingen steunen die volgens hen in strijd zijn met sociale en economische gelijkheid. Millennials oefenen dus hun invloed uit op de wereld om hen heen, zoals alle voorgaande generaties hebben gedaan.

Ben jij een Millennial?

De term Millennials wordt meestal gebruikt voor mensen die rond de eeuwwisseling van de 21e eeuw volwassen zijn geworden, maar de precieze afbakening verschilt van bron tot bron. Andere voorgestelde data voor Millennials:

 • Volgens Iconoclast, een bureau voor consumentenonderzoek, werden de eerste Millennials geboren in 1978.
 • Newsweek magazine meldde dat de Millennial generatie werd geboren tussen 1977 en 1994.
 • In afzonderlijke artikelen schatte de New York Times de Millennials op 1976-1990 en 1978-1998.
 • Een artikel in het tijdschrift Time plaatste de Millennials op 1980-2000.

Bijnamen voor generaties Bijnamen voor generaties

Millennial-statistieken 

De bron voor onderstaande statistieken is Pew Research:

 • 50 procent van de Millennials beschouwt zichzelf als politiek onaangepast.
 • 29 procent beschouwt zichzelf als religieus ongebonden.
 • Zij hebben het hoogste gemiddelde aantal Facebook-vrienden, met een gemiddelde van 250 vrienden tegenover de 200 van Generatie X.
 • 55 procent heeft een selfie of meer op social media sites geplaatst tegenover 20 procent van Generatie X.
 • 8 procent van de Millennials beweert wel eens een sext te hebben ontvangen, terwijl 30 procent beweert wel eens sexts te hebben ontvangen.
 • Ze sturen gemiddeld 50 sms'jes per dag.
 • In 2012 zei slechts 19 procent van de Millennials dat anderen over het algemeen te vertrouwen zijn.
 • Er zijn ongeveer 76 miljoen Millennials in de Verenigde Staten (gebaseerd op onderzoek dat de jaren 1978-2000 gebruikt).
 • Millennials zijn de laatste generatie die in de 20e eeuw is geboren.
 • Twintig procent heeft ten minste één allochtone ouder.