Microservice architectuur (MSA)

Een microservice architectuur (MSA) is een logische structuur voor het ontwerp van een softwareprogramma met losjes gekoppelde modulaire componenten die bekend staan als microservices.

Een microservice is een discrete component van een grotere service die een specifiek bedrijfsdoel ondersteunt en een eenvoudige, goed gedefinieerde interface gebruikt om te communiceren met andere microservices. De modulariteit van microservices maakt schaalbaarheid mogelijk voor afzonderlijke onderdelen van een applicatie, afhankelijk van de vereisten, en minimaliseert de kans dat een verandering in een programma-onderdeel leidt tot onverwachte veranderingen in andere onderdelen. Microservices kunnen worden toegevoegd, verwijderd, hernoemd, opnieuw geconfigureerd, gewijzigd en herschikt zonder elkaar of het programma als geheel te beïnvloeden.

De microservices-benadering staat in contrast met de monolithische architectuur, waarin elementen van het programma met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk zijn, waardoor het hele programma moet worden aangepakt als een element moet worden gewijzigd.

Zie de presentatie van Martin Fowler over microservices op de GOTO ontwikkelaarsconferentie: