Microseconde

(Deze definitie volgt het Amerikaanse gebruik waarin een miljard een miljard is en een triljoen een 1 gevolgd door 12 nullen.)

Een microseconde (us of Griekse letter mu plus s) is een miljoenste (10 -6 ) van een seconde.

Ter vergelijking: een milliseconde (ms of msec) is een duizendste van een seconde en wordt algemeen gebruikt voor het meten van de tijd die nodig is om te lezen naar of te schrijven van een harde schijf of een cd-romspeler of om de reistijd van een pakketje op internet te meten.

Een nanoseconde (ns of nsec) is een miljardste (10 -9 ) van een seconde en wordt vaak gebruikt om de tijd te meten die nodig is om een RAM-geheugen (random access memory) te lezen of ernaar te schrijven.

Een picoseconde is een triljoenste (10 -12 ) van een seconde, of een miljoenste van een microseconde.

Een femtoseconde is een miljoenste van een nanoseconde of 10 -15 van een seconde en is een meting die soms wordt gebruikt in de lasertechnologie.

Een attoseconde is een kwintillionste (10 -18 ) van een seconde en is een term die wordt gebruikt in fotonenonderzoek.