Microprocessor (logische chip)

Een microprocessor, soms een logische chip genoemd, is een computerprocessor op een microchip.

De microprocessor bevat alle, of de meeste, functies van de centrale verwerkingseenheid (CPU) en is de "motor" die in beweging komt wanneer u uw computer aanzet. Een microprocessor is ontworpen om rekenkundige en logische bewerkingen uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine getal-holdgebieden, registers genaamd. Typische microprocessorbewerkingen zijn optellen, aftrekken, twee getallen vergelijken en getallen van het ene gebied naar het andere halen. Deze bewerkingen zijn het resultaat van een reeks instructies die deel uitmaken van het ontwerp van de microprocessor.

Wanneer uw computer wordt aangezet, krijgt de microprocessor de eerste instructie van het basic input/output system (BIOS) dat als onderdeel van het geheugen bij de computer wordt geleverd. Daarna "bestuurt" het BIOS, of het besturingssysteem dat het BIOS in het geheugen van de computer laadt, of een toepassingsprogramma de microprocessor en geeft hem instructies om uit te voeren.