Micropayment

Een microbetaling is een e-commerce transactie met een zeer klein bedrag in ruil voor iets dat online beschikbaar wordt gesteld, zoals een download van een applicatie, een service of web-based content.

Micropayments worden soms gedefinieerd als alles minder dan 75 cent en kunnen zo laag zijn als een fractie van een cent. Voor dergelijke betalingen, die te klein zijn om door creditcardmaatschappijen te worden verwerkt, is een speciaal soort systeem nodig.

Hier volgt een schema voor microbetalingen: De gebruiker en de verkoper maken elk een rekening aan bij een derde dienstverlener die de microbetalingen controleert, verzamelt en distribueert. De verkoper codeert links in een webpagina. Wanneer de gebruiker een transactie initieert, gaat de betaling via een internetportemonnee-rekening die door de dienstverlener wordt beheerd. Micropayments stapelen zich op tot ze worden geïnd als eenmalige, grotere betalingen. Een dergelijk systeem is handig wanneer een gebruiker eenmalig microbetalingen wil doen aan meerdere verkopers. Verkoper-gebaseerde accounts zijn meer gebruikelijk voor herhaalde zaken met een individuele onderneming.

Als een gemeenschappelijke micro-betalingsstandaard is vastgesteld, voorspellen sommige deskundigen dat streaming media sites, muziek en applicatie downloads, content verkopers, sport toegang sites en andere gespecialiseerde middelen pay-per-use gemeengoed zullen maken online.

 

Meer informatie over IT:

> Wikipedia heeft een artikel over microbetalingen.
> Steve Smith bespreekt microbetalingen in zijn post, 'Pay to Play 3.0: Same Old Tune?'
> Op TechDirt legt Mike Masnick de vele redenen uit waarom hij betwijfelt of microbetalingen zullen werken.