Message broker

In een telecommunicatienetwerk waar programma's communiceren door formeel gedefinieerde berichten uit te wisselen (dat wil zeggen, door de handeling van messaging), is een message broker een intermediair programma dat berichten vertaalt van het formele messaging protocol van de uitgever naar het formele messaging protocol van de ontvanger. Message broker-programma's worden ook wel middleware genoemd.

In een publish/subscribe-architectuur voor machine-to-machine (M2M)-communicatie in het internet der dingen (IoT) ontkoppelt de message broker de communicatie tussen apparaten die informatie publiceren en andere apparaten die zich op de informatie abonneren. Dit betekent dat het publicerende apparaat, dat een sensor kan zijn, niets hoeft te weten over abonnees; het hoeft alleen berichten naar de broker te sturen en de broker beheert en distribueert de berichten. Omdat abonnees en uitgevers nooit rechtstreeks met elkaar communiceren, is er minder risico dat een uitgever rechtstreeks door een abonnee wordt aangevallen. De berichtenmakelaar daarentegen kan een doelwit voor aanvallen worden als hij niet goed is geconfigureerd.