Memory management unit (MMU)

Een memory management unit (MMU) is een computer hardware component die alle geheugen en caching operaties in verband met de processor afhandelt. Met andere woorden, de MMU is verantwoordelijk voor alle aspecten van geheugenbeheer. Hij is meestal in de processor geïntegreerd, hoewel hij in sommige systemen een aparte IC (integrated circuit) chip inneemt.

Het werk van de MMU kan worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Hardware geheugenbeheer, dat het gebruik van RAM (random access memory) en cachegeheugen door de processor overziet en reguleert.
  • OS-geheugenbeheer (besturingssysteem), dat ervoor zorgt dat er te allen tijde voldoende geheugen beschikbaar is voor de objecten en gegevensstructuren van elk draaiend programma.
  • applicatiegeheugenbeheer, dat elk individueel programma het benodigde geheugen toewijst, en vervolgens de vrijgekomen geheugenruimte recyclet wanneer de bewerking is voltooid.