Memorandum of understanding (MOU of MoU)

Een memorandum of understanding (MOU of MoU) is een formele overeenkomst tussen twee of meer partijen. Bedrijven en organisaties kunnen MOU's gebruiken om officiële partnerschappen aan te gaan.

MOU's zijn niet juridisch bindend, maar ze dragen een zekere mate van ernst en wederzijds respect in zich, sterker dan een gentlemen's agreement. Vaak zijn MOU's de eerste stappen op weg naar een juridisch contract. In het Amerikaanse recht is een Memorandum of Understanding synoniem met een Letter of Intent (LOI), een niet-bindende schriftelijke overeenkomst die impliceert dat een bindend contract zal volgen.

MOU's zijn populair in multinationale internationale betrekkingen omdat zij, in tegenstelling tot verdragen, in korte tijd moeten worden bekrachtigd en vertrouwelijk kunnen worden gehouden. MOU's kunnen ook worden gebruikt om bestaande juridische verdragen te wijzigen.

See also: prime contract, digital signature, contracting officer, partner relationship management, partner

 

 

Continue reading about memorandum of understanding:

Here is an example of a MoU between the National Science Foundation and NASA.

Oil-for-Food is an international MoU.