Megabit

In de datacommunicatie is een megabit een miljoen binaire pulsen, of 1.000.000 (dat wil zeggen 106) pulsen (of "bits"). Het wordt algemeen gebruikt voor het meten van de hoeveelheid gegevens die in een seconde wordt overgebracht tussen twee telecommunicatiepunten. Zo wordt bijvoorbeeld van een T-carrier systeemlijn van de Amerikaanse telefoonmaatschappij gezegd dat deze een datasnelheid van 1,544 megabit per seconde heeft. Megabits per seconde wordt gewoonlijk afgekort tot Mbps.

Sommige bronnen definiëren een megabit als 1.048.576 (dat wil zeggen 220) bits. Hoewel de bit een eenheid is van het binaire getallensysteem, zijn bits in datacommunicatie discrete signaalimpulsen en worden ze van oudsher geteld met behulp van het decimale getallensysteem. Bijvoorbeeld, 28,8 kilobits per seconde (Kbps) is 28.800 bits per seconde. Vanwege de computerarchitectuur en de grenzen van het geheugenadres zijn bytes altijd een veelvoud of exponent van twee. Zie kilobyte, enz.