Media Rating Council (MRC)

De Media Rating Council (MRC) is een door de industrie gefinancierde organisatie die tot doel heeft om kijkcijferdiensten binnen de media-industrie te beoordelen en te accrediteren en te zorgen voor een meetdienst die valide, betrouwbaar en effectief is.

De MRC is het resultaat van de Harris Committee Hearings on Broadcast Ratings die in het begin van de jaren zestig plaatsvonden. Dit waren openbare hoorzittingen die werden gehouden door een commissie van het Amerikaanse Congres die zich boog over de regulering van de TV- en radio-industrie en het doel en de nauwkeurigheid van kijkcijferonderzoek. In 1964 stelden de hoorzittingen vast dat zelfregulering door de industrie de voorkeur verdiende boven overheidsinterventie en werd de MRC opgericht (voorheen bekend als de Broadcast Rating Council).

De MRC bestaat momenteel uit ongeveer 145 bestuursleden van tv- en radio-omroepen, kabel, drukwerk, internet, reclamebureaus en handelsverenigingen. De MRC staat open voor alle mediaorganisaties die afhankelijk zijn van of gebruik maken van mediaonderzoek, maar staat geen organisaties toe die mediapublicaties leveren.

Wat doet de Media Rating Council?

De MRC accrediteert kijkcijferdiensten waarop kopers en verkopers in de digitale marketing/reclame-industrie vertrouwen. Hun doel is om meer inzicht te verschaffen in het gebruik en de beperkingen van rating-informatie en om de kwaliteit van publieksmeting en viewability door ratingdiensten te verbeteren. Zichtbaarheid verwijst naar de online reclame metriek die tracht alleen impressies te traceren die door gebruikers worden gezien. De MRC is verantwoordelijk voor:

  • het vaststellen en beheren van de minimumnormen voor ratingonderzoek;
  • het accrediteren van ratingdiensten op basis van informatie die door elke dienst wordt ingediend; en
  • het gebruikmaken van onafhankelijke gecertificeerde openbare accountants (CPA) om de activiteiten van de ratingdiensten te controleren.

Het verkrijgen van MRC-accreditatie valideert dat een ratingdienst zich houdt aan de minimumnormen van de MRC, evenals aan bepaalde meetrichtlijnen die door het Interactive Advertising Bureau (IAB) worden verstrekt.

De minimumnormen die door de MRC zijn opgesteld, omvatten:

  • ethiek en bedrijfsvoering die de kwaliteit en integriteit van het ratingproces handhaven;
  • openbaarmakingsnormen die gedetailleerde informatie over de enquêtes en methoden van een ratingdienst definiëren en hoe deze beschikbaar moet worden gesteld aan de MRC, de CPA en de gebruikers; en
  • normen voor elektronische levering die zijn opgesteld om de systeemcontroles binnen de dienst te handhaven en ervoor te zorgen dat deze aan specifieke rapportagenormen voldoet.

Guidelines for Media Rating Council accreditation

Rating services that apply for MRC accreditation agree to:

  • provete full information to the MRC;
  • act in compliance with MRC Minimum Standards;
  • orchestrate the service as it is represented to clients; and
  • respect and pay for annual audits.

Voordat een audit wordt uitgevoerd, moet een rating service zich onderwerpen aan een pre-audit die ervoor zorgt dat het bedrijf beschikt over een niveau van kenmerken die aangeven dat de kans groot is dat het de volledige audit zal doorstaan. De onafhankelijke audit verifieert vervolgens alle informatie die bij de pre-audit is ontvangen.

Deze jaarlijkse audit, die wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team van onafhankelijke CPA-auditors, is het essentiële onderdeel van het proces van de MRC. De audits die worden geretourneerd aan de MRC omvatten gedetailleerde tests en bevindingen van de metrieken van de rating service, waaronder gegevensverwerking, steekproefontwerp, selectie en wervingsplannen en naleving van de IAB-normen.

Als een rating service wordt geaccrediteerd door de MRC, dan mogen ze het MRC-logo weergeven op hun geauditeerde onderzoeksproduct. Dit geeft aan dat zij voldoen aan de minimumnormen van de MRC. Een accreditatie betekent echter niet dat de metingen van de dienst 100 procent accuraat zijn. Het betekent alleen dat de beoordelingsdienst voldoet aan de minimumnormen.

De audits hebben verschillende gunstige effecten. Niet alleen wordt vastgesteld of een ratingdienst accreditatie verdient of moet worden gecontinueerd, de resultaten worden ook gebruikt om kwaliteitsverbeteringen in de meetdienst aan te brengen. De verbeteringen worden dan ingevoerd hetzij door vrijwillige actie binnen de ratingdiensten hetzij door het MRC als een nieuwe voorwaarde voor accreditatie. De audits hebben ook een psychologisch effect op de metingsdiensten. Als ze weten dat hun werk door CPA-auditors kan worden gecontroleerd, zijn ze meer gemotiveerd om werk van hogere kwaliteit te leveren voor de hele ratingdienst.

Media Rating Council certificeringsvoordelen

Nadat de media-industrie steeds complexer wordt en het consumentengedrag zich op wereldwijde schaal ontwikkelt, breidt de MRC zich uit en neemt het een meer proactieve rol op zich bij het vaststellen van normen die ervoor zorgen dat metingen geldig, betrouwbaar en effectief zijn. Het verkrijgen van MRC-accreditatie biedt een niveau van vertrouwen in de publieksmetingen die afkomstig zijn van ratingdiensten. Dit is steeds belangrijker geworden nu grote digitale adverteerders boekhoudkundige fouten hebben onthuld in de gegevens die zij aan merken verstrekken. Daarom zien digitale marketingbedrijven die MRC-accreditatie hebben ontvangen een toename in deals en klantenkring, omdat klanten meer geneigd zijn hun service te vertrouwen.

MRC-accreditatie komt ook ten goede aan merkmarketeers, verkopers en andere adverteerders. Het creëert een niveau van transparantie waardoor bedrijven kunnen zien welke beoordelingsdiensten ze kunnen vertrouwen. Dit beïnvloedt hoe ze informatie over advertentie-impressies en viewable impressions gebruiken. Deze metingen zijn van invloed op adverteerders die videoadvertenties, sociale media en andere op media gebaseerde platforms gebruiken.