Mededingingsrecht

Mededingingsrecht is het geheel van wetgeving bedoeld om marktverstoring door concurrentiebeperkende praktijken van bedrijven te voorkomen. In de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie staat het mededingingsrecht ook bekend als antitrustwetgeving.

Het doel van het mededingingsrecht is te zorgen voor een eerlijke markt voor consumenten en producenten door onethische praktijken te verbieden die erop gericht zijn een groter marktaandeel te verwerven dan wat door eerlijke concurrentie zou kunnen worden gerealiseerd. Concurrentiebeperkende praktijken hebben niet alleen tot gevolg dat het voor kleinere ondernemingen moeilijk is om tot een markt toe te treden of op die markt succes te hebben, maar ook dat de consumentenprijzen stijgen, de dienstverlening slechter wordt en er minder wordt geïnnoveerd.

Antiebeperkende praktijken zijn, naast vele andere voorbeelden, onder meer Roofprijzen, waarbij een monopolie of oligopolie een exorbitante prijs vraagt voor iets dat de consument weinig andere keuze heeft dan het te kopen; prijsafspraken, waarbij samenspanning tussen would-be concurrenten plaatsvindt om vergelijkbare prijzen voor producten vast te stellen; manipulatie van aanbestedingen, waarbij samenspanning plaatsvindt om de winnaar van een contract van tevoren te kiezen; en dumping, waarbij een product tegen zo'n lage prijs wordt verkocht dat kleinere bedrijven niet kunnen concurreren en mogelijk van de markt worden verdreven. Hoewel de specifieke wetgeving van land tot land verschilt, zijn deze praktijken in het algemeen verboden door het mededingingsrecht.

De vroegste mededingingswet werd in 50 v. Chr. uitgevaardigd ter bescherming van de graanindustrie in het Romeinse Rijk, waarbij het blokkeren van bevoorradingsschepen werd verboden.