Maturity grid (maturity model)

Een maturity grid, ook wel maturity model genoemd, is een beoordelingsinstrument voor het evalueren van de mate van vooruitgang van een organisatie in de richting van een doel.

Het raster, dat een matrix is die is opgebouwd uit rijen en kolommen, vermeldt typisch de criteria die zullen worden geëvalueerd in de linkerkolom. De overeenkomstige rij van elke kolom heeft cellen die, in een paar woorden, het typische gedrag beschrijven dat door een organisatie op elk niveau van ontwikkeling wordt vertoond. Een volwassenheidsmodel heeft doorgaans tien rijen of minder, waarbij de eerste rij het instapniveau definieert en de laatste rij de volledig ontwikkelde best practice.

Volwassenheidsrasters kunnen worden gebruikt om een organisatie een eerste maatstaf te geven voor hoe dicht een organisatie bij 'volledig ontwikkeld' is met betrekking tot de criteria die worden beoordeeld. They are also useful tools for leading discussions and providing management with roadmap for next steps.

Sample maturity matrix

Here is an example of a maturity grid for disaster recovery.

Level 0

Naught

No disaster recovery strategy exists. Technology may or may not be in place.

Level 1

Initial

A disaster recovery strategy exists and technology is in place.

Level 2

Repeatable

The technology supporting DR has been successfully tested numerous times.

Level 3

Defined

The DR plan is documented in detail.

Level 4

Managed

Disaster recovery requirements are understood and met.

Level 5

Optimized

DR plans are closely aligned with business goals. Plans can be adapted to meet requirements for growth and change.

Popular IT maturity grids

Capability Maturity Model (CMM) - CMM is a maturity model used to develop and refine an organization's software development process. CMM was developed and is promoted by the Software Engineering Institute (SEI), a research and development center sponsored by the U.S. Department of Defense (DoD).

Service Integration Maturity Model (SIMM) - SIMM is a maturity model developed by IBM. Het definieert de mate waarin geautomatiseerde subprocescomponenten een werkeenheid vertegenwoordigen die wordt uitgevoerd als onderdeel van een specifieke bedrijfsfunctie.

Common Assurance Maturity Model (CAMM) - CAMM is een wereldwijd project waarmee toekomstige afnemers van clouddiensten de compliance-niveaus van verschillende cloudaanbieders kunnen vergelijken.

CALMS - CALMS is een conceptueel raamwerk voor de integratie van DevOps-teams, -functies en -systemen binnen een organisatie. Het CALMS-raamwerk wordt vaak gebruikt als een volwassenheidsmodel, dat managers helpt te evalueren of hun organisatie klaar is voor DevOps -- en zo niet, wat er moet veranderen.

ITIL - Er zijn 5 volwassenheidsniveaus binnen het ITIL-raamwerk, beginnend met niveau 0, dat een algemeen gebrek aan kennis beschrijft, en eindigend met niveau 5, dat een werkomgeving beschrijft waarin best practices volledig zijn geïntegreerd en geoptimaliseerd.