Massive open online course (MOOC)

Een massive open online course (MOOC) is een gratis webgebaseerd programma voor afstandsonderwijs dat is ontworpen voor de deelname van grote aantallen geografisch verspreide studenten. 

Een MOOC kan het patroon van een hogeschool- of universiteitscursus volgen, maar kan ook minder gestructureerd zijn. Hoewel MOOC's niet altijd academische studiepunten opleveren, bieden ze onderwijs dat certificering, werk of verdere studie mogelijk kan maken.

Het woord MOOC werd in 2008 bedacht door Dave Cormier, van de University of Prince Edward Island voor een cursus die werd aangeboden door de University of Manitoba, "Connectivism and Connective Knowledge." Er waren 25 collegegeld betalende studenten van de universiteit en 2.300 niet-betalende studenten van het grote publiek die de cursus online volgden. Er waren RSS-feeds voor materiaal en de deelname werd gefaciliteerd via een verscheidenheid aan locaties, waaronder Moodle (een leermanagementsysteem), blogberichten, Second Life en realtime online bijeenkomsten.

In 2011 werd het Massachusetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare (OCW)  de eerste grote verzameling MOOC-bronnen die door een universiteit beschikbaar werd gesteld. In 2012 namen MIT en Harvard het voortouw in het edX-initiatief ter bevordering van MOOC's. 

Het acroniem MOC wordt uitgesproken met een lange oo-klank, om te rijmen op kook in plaats van book. Het Oxford online woordenboek voegde de term (als "Mooc") in augustus 2013 toe. 

 

Zie ook: Khan Academy, afstandsonderwijs, gedistribueerd leren, webinar, open en afstandsonderwijs (ODL), virtuele klas