Mash-up

Een mash-up (soms gespeld als één woord, mashup) is een webpagina of applicatie die complementaire elementen uit twee of meer bronnen integreert.

Mash-ups worden vaak gedefinieerd aan de hand van het type inhoud dat ze samenvoegen. Een content mash-up, bijvoorbeeld, brengt verschillende soorten inhoud samen voor presentatie via een interface. Die inhoud kan onder meer bestaan uit tekst, gegevensfeeds, video en sociale updates. Een bedrijfsmash-up combineert doorgaans interne bedrijfsgegevens en -applicaties met extern aangeschafte gegevens, SaaS (software as a service) en webcontent. Business mash-ups kunnen ook zorgen voor integratie met de zakelijke computeromgeving, data governance, business intelligence (BI)/business analytics (BA), meer geavanceerde programmeertools en strengere beveiligingsmaatregelen.

Net als blogs en sociale media werden mash-ups populair als onderdeel van de voortdurende verschuiving naar een meer interactief en participerend web (Web 2.0) met zijn grotere concentratie van door gebruikers gedefinieerde inhoud en diensten. Volgens Aaron Boodman, geciteerd in BusinessWeek online, "was het Web oorspronkelijk ontworpen om te worden samengeperst. De technologie wordt eindelijk volwassen en maakt het mogelijk."

Mash-ups worden vaak gemaakt met behulp van een ontwikkelingsaanpak die Ajax heet, hoewel er ook toepassingen zijn die processen automatiseren. De term mash-up is afkomstig uit de muziekindustrie, waar het verwees naar liedjes die werden gecombineerd uit twee of meer andere liedjes.