Marktvalidatie

Marktvalidatie is een reeks acties die een ondernemer vroeg in de productontwikkelingslevenscyclus uitvoert om na te gaan of er behoefte is aan een nieuw product, productkenmerk of dienst. De aanpak die een ondernemer gebruikt om een potentiële markt te valideren, hangt af van welk product of dienst wordt ontworpen en hoe snel het op de markt moet komen.Vragen die aan het begin van het proces moeten worden gesteld, zijn onder meer: 

  • Bestaat de markt voor dit product of deze dienst al?
  • Welk probleem zal dit product of deze dienst helpen oplossen?
  • Welke strategieën zullen worden gebruikt om klanten te vinden voor dit product of deze dienst?

Tijdens de marktvalidatie onderzoekt de ondernemer hoe goed een idee aanslaat bij potentiële klanten door directe feedback te vragen van de doelmarkt. Deze stap wordt vaak uitgevoerd door middel van enquêtes en vragenlijsten, maar kan ook worden uitgevoerd door middel van informele 1-1 gesprekken. 

Waarom marktvalidatie belangrijk is

Veel startups mislukken omdat iemand een briljant idee heeft voor een nieuwe functie, product of dienst, maar er geen echte behoefte van de klant is. Een belangrijk doel van marktvalidatie is het verifiëren van de TAM, SAM, SOM (Total Available Market, Serviceable Available Market en Serviceable Obtainable Market).

  • TAM is de totale marktvraag naar een product of dienst.
  • SAM is het klantensegment dat binnen geografisch bereik ligt
  • SOM is het klantensegment binnen geografisch bereik dat waarschijnlijk klant zal worden.

Marktvalidatieplan

Een effectief marktvalidatieplan omvat mechanismen om directe feedback te krijgen van de doelmarkt basis voordat een minimum levensvatbaar product (MVP) wordt ontwikkeld. Het doel is om ondernemers het vertrouwen te geven dat ze nodig hebben om verder te gaan met een idee door het verzamelen van kwalitatieve gegevens die belanghebbenden een duidelijk inzicht geven in de potentiële markt en klantenbasis.

Om zo effectief mogelijk te zijn, moet het plan ook follow-up enquêtes, interviews en vragenlijsten bevatten zodra het MVP beschikbaar is. De gegevens die tijdens deze fase worden verzameld, kunnen de ondernemer helpen om potentiële zorgen over klantenbehoud en acquisitie aan te pakken.

Een veelgestelde vraag in marktvalidatieonderzoeken na het MVP is: "Hoe teleurgesteld zou u zijn als dit product, deze productfunctie of deze dienst plotseling zou verdwijnen?"