Marktcultuur

Een marktcultuur is een type bedrijfscultuur dat de nadruk legt op concurrentie, niet alleen tussen de organisatie en haar concurrenten op de markt, maar ook tussen werknemers onderling. 

Het marktmodel is het meest agressieve en kapitalistische van de vier gangbare bedrijfscultuurmodellen. Werknemers worden aangemoedigd om moeilijke doelen te stellen en ernaar te streven deze te bereiken. De prestaties van werknemers worden nauwlettend in de gaten gehouden en vaak direct beloond of bestraft. De nadruk op individuele prestaties wordt verondersteld te leiden tot een grotere prestatie van de individuele werknemer en, als gevolg daarvan, een groter succes voor de organisatie. 

Critici van het marktmodel, aan de andere kant, beweren dat de nadruk op individuele prestaties oneerlijkheid en een onaangename - en dus onproductieve - werkomgeving kan bevorderen. 

Here are the basic characteristics of the other three models:

  • A hierarchical corporate culture has a fairly rigid and fixed organizational structure.
  • An adhocracy is based on the ability to adapt quickly to changing conditions.
  • A clan culture is a family-like or tribe-like environment that values consensus and commonality of values and goals.