Marktaandeel

Marktaandeel is het percentage van de omzet in een markt dat door een bepaald bedrijf wordt verworven.

Marktaandeel wordt gebruikt als een maatstaf voor het marktleiderschap van een bedrijf en hun succes ten opzichte van andere bedrijven op dezelfde markt. In het algemeen wordt marktaandeel uitgedrukt als percentage van het totale aantal dollars dat door consumenten op een markt wordt uitgegeven. Het marktaandeelpercentage kan worden gevonden door het totale aantal dollars dat consumenten op een markt uitgeven te delen door het aantal dollars dat het bedrijf in kwestie verkoopt. Het kan ook worden uitgedrukt als een percentage van het totale aantal producten dat op de markt wordt verkocht. Deze percentages geven een snel overzicht van de relatieve dominantie of zwakte van een bedrijf.

Markten worden vaak geografisch opgesplitst. Bedrijven houden het marktaandeel nauwlettend in de gaten om de concurrentiepositie van de markt te peilen. Ze gebruiken het ook als leidraad voor trends met betrekking tot hun eigen producten, marketing en prijsstelling.

In de regel streven bedrijven naar een groot marktaandeel, omdat dit meestal gepaard gaat met hoge winsten. Een zeer groot marktaandeel houdt echter ook een verhoogd risico in. Het zorgt voor agressieve concurrentie en kan leiden tot antitrustmaatregelen. Daarom proberen sommige bedrijven hun marktaandeel lager te houden dan het potentieel zou kunnen zijn, om te voorkomen dat zij het doelwit worden van de concurrentie en van strenge regelgeving.