Marketecture (of marchitecture)

Wat is marketecture?

Marketecture (of marchitecture) is een marketingbenadering die erop gericht is de voorstelling van producten of diensten door een bedrijf te vereenvoudigen, terwijl de marketingvereisten een primaire overweging blijven. Marketecture-documenten combineren meestal een overzicht dat geschikt is voor een niet-technisch publiek met de strategische positionering die nodig is om in een bepaalde markt te concurreren.

Marketing verwijst zowel naar de aanpak als naar de documentatie die daaruit voortkomt. Ian Gorton definieert marketecture in zijn boek Essential Software Architecture:

... (Een) één pagina tellende, doorgaans informele weergave van de structuur van het systeem en de interacties. Het toont de belangrijkste componenten, hun relaties en heeft een paar goed gekozen labels en tekstvakken die de ontwerpfilosofieën weergeven die in de architectuur zijn belichaamd. Een marketecture is een uitstekend middel voor het faciliteren van discussie door belanghebbenden tijdens het ontwerp, de bouw, de beoordeling, en natuurlijk het verkoopproces. Het is eenvoudig te begrijpen en uit te leggen, en dient als uitgangspunt voor een diepere analyse.

Marketingcampagnes benadrukken over het algemeen bepaalde mogelijkheden van een product of dienst, vooral wanneer de specifieke functie of technologie gunstig afsteekt bij de concurrentie. Intel, bijvoorbeeld, heeft zijn centrale verwerkingseenheden (CPU's) gepositioneerd als superieur aan AMD's producten door middel van een hogere kloksnelheid. In reactie hierop heeft AMD marketingliteratuur uitgebracht waarin de processorsnelheid minder wordt benadrukt en de nadruk ligt op het voorlichten van consumenten over de "megahertz-mythe" en andere prestatiecijfers.

Omdat de communicatie van een bedrijf noodzakelijkerwijs specifiek is voor het publiek, is het vaak noodzakelijk om een aantal versies van de productliteratuur te maken. Marchitectuur wordt gemaakt met de consument in gedachten. Documentatie gemaakt voor een technisch publiek is veel gedetailleerder en kan vrij zijn van marketing spin. Een technische weergave van productarchitectuur wordt soms een "tarchitectuur" genoemd."