Mandela Effect

Het Mandela Effect is een waargenomen fenomeen waarbij een groot deel van de bevolking zich een belangrijke gebeurtenis verkeerd herinnert of een herinnering deelt aan een gebeurtenis die in werkelijkheid niet heeft plaatsgevonden. Fiona Broome, een paranormaal onderzoeker, bedacht de term om collectieve valse herinneringen te beschrijven toen ze ontdekte dat een aanzienlijk aantal mensen op een conferentie die ze in 2010 bijwoonde, haar herinnering deelde dat Nelson Mandela in de jaren tachtig in de gevangenis was gestorven. In werkelijkheid werd de voormalige president van Zuid-Afrika in 1990 vrijgelaten en was hij nog springlevend op het moment van de conferentie.

Volgens liefhebbers van de kwantumtheorie bewijst het Mandela Effect dat het multiversum wel degelijk bestaat. Dit geloof is gebaseerd op het idee dat binnen elk universum parallelle werkelijkheden en alternatieve versies van gebeurtenissen en voorwerpen aanwezig zijn en zich vermengen met de tijdlijn. In de psychologie wordt het effect echter soms vergeleken met een déjà vu en kan het worden verklaard door het menselijk vermogen tot confabulatie: een onbedoelde vervorming van het geheugen. Verward geheugen, dat vaak wordt geassocieerd met de frontale kwabben van de hersenen, kan net zo helder en gedetailleerd lijken als gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden en is niet opzettelijk gecreëerd om te misleiden.

Anderen geloven dat het Mandela Effect verband houdt met samenzweringen rond de Large Hardon Collider (LHC) en het scheuren van het ruimte-tijd continuüm of met de platte-aarde theorieën. Weer anderen geloven dat het Mandela-effect wordt veroorzaakt door simpele trucs van de geest.

Het Mandela-effect is relevant voor projectmanagement en human resources, maar ook voor andere gebieden van het bedrijfsleven. Zorgvuldige documentatie is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de details van overeenkomsten duidelijk zijn gespecificeerd en niet voor interpretatie vatbaar zijn.In gevallen waarin gespecificeerde details niet worden nageleefd, kan de documentatie dienen als bewijs van de oorspronkelijke overeenkomst.

Karakteristieken van het Mandela Effect

Een belangrijk kenmerk dat het Mandela Effect onderscheidt van samenzweringstheorieën is dat het Mandela Effect niet probeert antwoorden te geven of te vinden.

Andere, meer specifieke kenmerken van het Mandela Effect zijn:

  • het optreden van valse herinneringen;
  • vervalste contextualisering van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden;
  • verwaarlozing van taalkunde of het zich herinneren van woorden die verkeerd gespeld zijn en
  • vervorming van bestaande herinneringen.

Merendeel van de tijd zijn herinneringen aan gebeurtenissen of voorwerpen die aan het Mandela Effect worden onderworpen, niet belangrijk genoeg om de loop van de menselijke geschiedenis te veranderen als ze waar waren. Ze zijn echter zo diepgaand dat ze paniek kunnen zaaien onder mensen die moeite hebben om de waarheid onder ogen te zien.

Het internet heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van het Mandela-effect door informatie te delen, waardoor misvattingen en valse herinneringen de kans krijgen om aan terrein te winnen. Mensen kunnen sociale groepen of gemeenschappen vormen op basis van hun gemeenschappelijke onwaarheid, waardoor hun verbeelding meer feitelijk lijkt.

Voorbeelden van het Mandela Effect

Gemeenschappelijke voorbeelden van het Mandela Effect zijn klanten die herinneringen hebben aan deliverables en vereisten die de verkoper nooit heeft beloofd en werknemers die opdrachten uitvoeren die geen gelijkenis vertonen met wat hen werd gevraagd te doen omdat ze zich de specifieke details niet correct herinneren.

Andere specifieke voorbeelden zijn het citaat uit het sprookje Sneeuwwitje waarvan de meeste mensen denken dat het betekent: "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand", maar dat in werkelijkheid is: "Magische spiegel aan de wand". In de Star Wars films komt men een soortgelijke omstandigheid van het Mandela Effect tegen met het citaat: "Luke, ik ben je vader." De echte zin luidt: "Nee, ik ben je vader."

Verder hebben veel mensen collectief verkeerde herinneringen aan hoe de titel van de Berenstain Bears boekenreeks wordt gespeld. De meeste mensen herinneren zich de naam als de Berenstein Bears, met een 'e' in plaats van de juiste 'a' in het laatste deel van de naam. Op dezelfde manier denken veel mensen dat de naam van het populaire hotdogmerk Oscar Mayer wordt gespeld als Oscar Meyer, met een 'e' in het laatste deel van de naam in plaats van de juiste 'a.'