Macromarketing

Macromarketing (ook wel gespeld als macro-marketing) is de invloed die marketingbeleid en -strategieën hebben op een economie en de samenleving als geheel. Specialisten in macromarketing onderzoeken de wederzijdse effecten die maatschappij en marketingsystemen op elkaar hebben.

Macromarketing richt zich op de manier waarop de maatschappij goederen en diensten distribueert en de wereldwijde impact van marketingstrategieën. Dit onderzoeksgebied gaat verder dan vraag- en aanbodtheorieën en logistiek en bestudeert de sociale gevolgen van zaken als de rol die reclame speelt bij de vorming van maatschappelijke waarden, het effect van subliminale reclame op kinderen, de invloed van verpakkingen op het milieu en de vraag hoe moet worden omgegaan met verspilling van hulpbronnen in termen van zowel de behoeften van de samenleving als de duurzaamheid van de levenscyclus van producten. Het onderzoek is van hoog niveau en richt zich op consumentengedragspatronen en de efficiëntie, of het gebrek aan efficiëntie, van populaire marketingtechnieken.

Strategische macromarketinginspanningen zijn bedoeld om de massaconsumptie te verbeteren, in plaats van de individuele consumptie. Actieplannen omvatten vaak:

  • Het creëren van een vraag naar goederen en diensten.
  • Het creëren van milieuvriendelijke verpakkingen. 
  • Het creëren van reclamecampagnes die benadrukken hoe een product of dienst voldoet aan de wensen en behoeften van de samenleving als geheel.

Macromarketing kan worden gecontrasteerd met micromarketing, de invloed die marketingbeleid en -strategieën hebben op individuele klanten. Mmicromarketingstrategieën  richten zich op specifieke klanten of kleine groepen klanten om marktaandeel te winnen en de winst te verhogen. Een bedrijf kan micromarketingonderzoek uitvoeren door bestaande klanten vragenlijsten te laten invullen, bijeenkomsten en vergaderingen van lokale organisaties bij te wonen, informatie te verzamelen uit buurtkranten en de acties te observeren van klanten die de concurrentie bezoeken.

William D. Perreault en E. Jerome McCarthy worden gecrediteerd voor de introductie van de termen "micromarketing" en "macromarketing" in hun boek uit 1977, Basic Marketing.