Longitudinale tijdcode (LTC)

Longitidinale tijdcode (LTC) is een timingsignaal dat deel uitmaakt van een audiobandopname. Het wordt opgenomen op een spoor dat in de lengterichting van de band loopt, vandaar dat het longitudinaal wordt genoemd.

LTC is een van de twee tijdcodes die in de jaren zestig door de Society of Motion Picture and Television Engineers ( SMPTE ) zijn aangenomen. De andere, bekend als vertical interval time code ( VITC ), wordt gebruikt bij video-opnamen.

LTC wijst een specifieke tijd in uren, minuten en seconden toe aan verschillende punten op de band. LTC kan dus worden gebruikt om een afspeelmachine gesynchroniseerd te houden met een mastertijdbron. Dit kan nuttig zijn in omroepapplicaties waar programmalengte en time-slot planning kritisch zijn. Omdat het tijdsignaal in de lengterichting van de band wordt opgenomen, is het noodzakelijk dat de band in beweging is om het signaal te kunnen lezen.