Logisch OR-symbool

Voor een praktische toepassing, zie logische poort .

Het logische OR-symbool wordt in de Booleaanse algebra gebruikt om een inclusieve disjunctie tussen twee beweringen aan te geven. Een inclusieve scheiding is waar als één van beide of beide componenten waar zijn. Het meest gebruikte symbool is een plusteken (+).

Het eenvoudigste gebruik van het OR-symbool is bij een zin die uit twee beweringen bestaat. Als A bijvoorbeeld staat voor 'Het regent' en B voor 'Het sneeuwt', dan staat A + B voor 'Het regent of het sneeuwt, of allebei.'

Het OR-symbool wordt vaak gevonden in complexe logische verklaringen, samen met andere symbolen. In Booleaanse algebra wordt negatie (ook wel de NOT-bewerking genoemd) weergegeven door een streepje met een 'staart' (¬). De logische bewerking AND wordt weergegeven door een sterretje (*). Bepaalde feiten met betrekking tot negatie, de OF-operatie en de AND-operatie zijn bewezen in de Booleaanse algebra, en staan bekend als de Wetten van DeMorgan. According to these theorems, the following pairs of statements are logically equivalent for all A and for all B:

¬(A + B)
(¬A) * (¬B)

¬(A * B)
(¬A) + (¬B)

Also see Mathematical Symbols .