Logisch EN-symbool

Voor een praktische toepassing, zie logische poort .

Het logische EN-symbool wordt in de Booleaanse algebra gebruikt om een conjunctie tussen twee beweringen aan te geven. Een conjunctie is waar als, maar alleen als, beide componenten waar zijn. Het meest gebruikte symbool is een sterretje (*).

Het eenvoudigste gebruik van het AND-symbool is bij een zin die uit twee beweringen bestaat. Als A bijvoorbeeld staat voor 'Het is koud' en B voor 'Het is regenachtig', dan staat A * B voor 'Het is koud en regenachtig.'

Het AND-symbool komt vaak voor in complexe logische beweringen, samen met andere symbolen. In Booleaanse algebra wordt negatie (ook wel de NOT-bewerking genoemd) weergegeven door een streepje met een 'staart' (¬). De logische OF-bewerking wordt weergegeven door een plusteken (+). Bepaalde feiten met betrekking tot negatie, de OF-operatie en de AND-operatie zijn bewezen in de Booleaanse algebra, en staan bekend als de Wetten van DeMorgan. According to these theorems, the following pairs of statements are logically equivalent for all A and for all B:

¬(A + B)
(¬A) * (¬B)

¬(A * B)
(¬A) + (¬B)

Also see Mathematical Symbols .