Logical unit (LU)

In IBM's Systems Network Architecture ( SNA ) identificeert een logical unit (LU) een eindgebruiker in een SNA-netwerk . Met eindgebruiker bedoelt IBM ofwel een mens die in interactie is met het netwerk ofwel een applicatieprogramma dat indirect zo'n eindgebruiker vertegenwoordigt. Twee logische eenheden die met elkaar communiceren zijn afhankelijk van fysieke verbindingen die tot stand worden gebracht door geassocieerde fysieke eenheden ( PU's). Het netwerkpunt aan elk uiteinde van een communicatie dat de communicatiesessie tussen logische eenheden tot stand brengt, wordt het system services control point (SSCP) genoemd. Typisch is een logische eenheid een unieke verbinding met een toepassingsprogramma. Een fysieke eenheid is gewoonlijk een hardware-apparaat, zoals een terminal control unit. IBM's Virtual Telecommunication Access Method ( VTAM ) wordt door een applicatieprogramma gebruikt om sessie- en communicatieverzoeken namens logische eenheden te beheren.

In SNA is LU 6.2 een type logische eenheid dat wordt gebruikt om eindgebruikers in een gedistribueerde verwerkingsomgeving te vertegenwoordigen.