Logic analyzer

Een logic analyzer (soms een logische analyzer genoemd) is een laboratorium testinstrument ontworpen om digitale signalen weer te geven en te evalueren. Het apparaat werkt op een vergelijkbare manier als een oscilloscoop die de analyse van analoge signalen weergeeft en vergemakkelijkt.

Een logic analyzer stelt ingenieurs in staat de hardware in prototype digitale systemen te ontwerpen, te optimaliseren en te debuggen, en kan technici helpen problemen in slecht functionerende systemen op te sporen en te verhelpen.

In zijn meest basale vorm legt een logic analyzer een opeenvolging van digitale gebeurtenissen vast en geeft deze weer. Zodra de gegevens zijn vastgelegd, kunnen ze worden weergegeven als grafische afbeeldingen, toestandslijsten, of gedecodeerd verkeer. Sommige analyzers kunnen elke vastgelegde dataset vergelijken met een eerder vastgelegde dataset, en de operator laten weten of de twee datasets identiek zijn of niet.

De functies van een digitale opslagoscilloscoop en een logic analyzer zijn gecombineerd in een laboratoriuminstrument dat bekend staat als een mixed-signal oscilloscope. Dit instrument kan meerdere analoge en digitale signalen boven elkaar weergeven, langs een gemeenschappelijke horizontale tijdas.