Log (log file)

Een log, in een computercontext, is de automatisch geproduceerde en van een tijdstempel voorziene documentatie van gebeurtenissen die relevant zijn voor een bepaald systeem. Vrijwel alle softwaretoepassingen en -systemen produceren logbestanden.

Een paar veel voorkomende voorbeelden van logs: 

Op een webserver geeft een toegangslog een overzicht van alle afzonderlijke bestanden die mensen van een website hebben opgevraagd. Deze bestanden omvatten de HTML-bestanden en hun grafische afbeeldingen en alle andere bijbehorende bestanden die worden verzonden. Uit de logbestanden van de server kan een beheerder het aantal bezoekers afleiden, de domeinen vanwaar ze komen, het aantal aanvragen voor elke pagina en gebruikspatronen volgens variabelen als tijdstip van de dag, week, maand of jaar.

In Microsoft Exchange registreert een transactielogboek alle wijzigingen die in een Exchange -database zijn aangebracht. Informatie die aan een mailbox-database moet worden toegevoegd, wordt eerst naar een Exchange-transactielogboek geschreven. Daarna wordt de inhoud van het transactielogboek naar de Exchange Server-database geschreven.

Een auditlogboek (ook wel audit trail genoemd) registreert chronologische documentatie van alle activiteiten die van invloed kunnen zijn geweest op een bepaalde bewerking of gebeurtenis. De details omvatten doorgaans de bronnen die zijn benaderd, bestemmings- en bronadressen, een tijdstempel en gebruikers- en inloggegevens voor de persoon die de bronnen heeft benaderd.