Linux Foundation

De Linux Foundation is een consortium gewijd aan het bevorderen van de groei van Linux, een open source alternatief voor het Unix besturingssysteem. Het mandaat van de organisatie is het verschaffen van middelen en diensten om Linux te helpen concurreren met duurdere proprietaire platforms.

De Linux Foundation beschermt Linux door juridische diensten te verlenen en ontwikkelaars bij te staan zodat ze onafhankelijk kunnen blijven. Een bijzonder belangrijk aspect van de Foundation is de Linux Standard Base (LSB), een voortdurende inspanning om de structuur van Linux en aanverwante platforms te standaardiseren.

De Foundation biedt ook ondersteuning aan software-ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat Linux aantrekkelijk blijft voor diverse toepassingen. Door de Foundation gesteunde werkgroepen zijn gericht op het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen bij kritieke operaties en activiteiten, zoals printen, netwerken en het verpakken van toepassingen. Speciale programma's bevorderen standaardisatie, technische samenwerking en interoperabiliteit tussen Linux en veelgebruikte toepassingen.